Thời sự trong nước

10:45 14/01/2016
Chiều ngày 12/1 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã phối hợp tổ chức Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước” (1986-2016). Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái đã đến dự.
Phát biểu khai mạc, quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Thúy Đức nhấn mạnh: Sự hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng ta là một quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu lý luận, sáng tạo, rút kinh nghiệm từ thực tiễn để có những bước đi phù hợp. Từ Đại hội VI đến nay, đường lối đổi mới của Đảng ta liên tục được bổ sung, phát triển, tiếp tục hoàn thiện nhiều vấn đề quan trọng về nhận thức cũng như chủ trương, biện pháp thực hiện và năng lực cụ thể hóa trong thực tiễn.
Thành tựu và những bài học đúc kết từ 30 năm đổi mới, phát triển đất nước tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Đó vừa là hành trang, vừa là nguồn lực quý báu động viên toàn Đảng, toàn dân ta tiến lên giành những thắng lợi mới, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu cao cả: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Triển lãm trưng bày và giới thiệu gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát về quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 30 năm qua.

Triển lãm gồm 3 phần: Phần I “Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam”; Phần II: “Giới thiệu những thành tựu đất nước 30 năm đổi mới”; Phần III: “Giới thiệu những hình ảnh về hoạt động Đại hội Đảng các cấp, các Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội”. Triển lãm khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực quan trọng như: chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... cũng như các bài học rút ra trong những năm đổi mới là tiền đề quan trọng cho sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Triển lãm nhiều sưu tập hiện vật đã thực sự tạo ấn tượng đối với người xem, tiêu biểu như: Sưu tập Hội nghị BCH TW khóa IX; Sưu tập một số Nghị quyết quan trọng của Đảng nhiệm kỳ VI; Sưu tập một số hiện vật thời kỳ bao cấp; Sưu tập ấn phẩm viết về Đảng cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới' Sưu tập các Nghị quyết của Đảng về công cuộc đổi mới...
Tuấn Sơn

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top