Thời sự trong nước

08:00 26/04/2019
Nghiên cứu đánh giá hằng năm đối với các chiến dịch truyền thông của Qũy, được thực hiện trong giai đoạn 2014-2018 được tiến hành độc lập bởi tổ chức y tế cộng đồng Vital Strategié đã cho thấy kết quả mức độ nhận diện chiến dịch trong nhóm đáp viên trên 15 tuổi trở lên luôn thống nhất ở tỷ lệ trên 50%.

Các chiến dịch truyền thông cũng thể hiện một cách liên tục ảnh hưởng tích cực lên thái độ và hành vi của cả người hút thuốc và người khôg hút thuốc, cũng như khuyến khích người hút thuốc tránh cho những người khác tiếp xúc khỏi khói thuốc thụ động của mình và cố gắng bỏ thuốc. Năm 2018, 60% số người tham gia nghiên cứu trả lời có nghe thấy hoặc nhìn thấy các thông tin về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe trên các phương tiện truyền thông và 70% số người trả lời có nhìn thấy các biển cấm hút thuốc ngoài thực tế.
 
Mỗi năm, phần lớn người hút thuốc được hỏi (90% năm 2018) nói rằng nhìn thấy các thông tin của chiến dịch truyền thông, khiến cho họ có xu hướng tuân thủ các quy định về môi trường không khói thuốc hơn và phần lớn những người không hút thuốc được hỏi (79% năm 2018)trả lời rằng chiến dịch khiến họ có xu hướng lên tiếng phàn nàn nhiều hơn nếu bị tiếp xúc với thuốc lá thụ động. Trong số những người có nhìn thấy thông tin chiến dịch năm 2018, 70% số người hút thuốc nói rằng họ đã cố gắng bỏ thuốc sau khi nhìn thấy và 61% người không hút thuốc nói rằng họ đã khuyến khích người hút thuốc bỏ thuốc do tiếp nhận thông tin từ chiến dịch. Như vậy, có thể nói rằng tác động tích cực của các chiến dịch truyền thông đã được chứng minh.


Năm 2018 hầu hết những người được hỏi tin rằng tiếp xúc với thuốc lá thụ động gây ra các bệnh về phổi (92% so với 86% vào năm 2016) và viêm phổi ở trẻ em (92% so với 87% vào năm 2016). Dựa trên ảnh hưởng tích cực đến thái độ so với các chiến dịch của các năm, hầu hết tất cả những người không hút thuốc (96%) trong năm 2018 đều nói rằng họ quan tâm đến sức khỏe của con họ khi họ hút thuốc gần họ; 93% cho biết mọi người nên yêu cầu người hút thuốc ngừng hút thuốc gần người khác và 96% cho biết mọi người nên yêu cầu người hút thuốc ngừng hút thuốc khi ở gần trẻ em. Từ năm 2017 đến 2018, số người được hỏi trả lời rằng Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá cấm hút thuốc trong ở khu vực trong nhà sẽ có lợi cho sức khỏe cộng đồng của cộng đồng tăng từ 83% lên 87%; và số người trả lời đồng ý rằng luật pháp sẽ có tác động giúp người hút thuốc bỏ thuốc lá tăng đáng kể từ 64% năm 2016 lên 67% năm 2017 lên 72% vào năm 2018.
 
Năm 2018, kết quả nghiên cứu vẫn thể hiện mức độ ủng hộ cao đối với quy định cấm hút thuốc trong bệnh viện và trung tâm chăm sóc trẻ em (92%), trường học (91%), trường đại học (88%), trên các phương tiện giao thông công cộng (78%) và nơi thờ cúng (74%) qua các năm 2012-2018. Sau chiến dịch truyền thông liên tiếp của Quỹ, đã có sự hỗ trợ ngày càng tăng để thực hiện quy định nhà hàng không khói thuốc (39% vào năm 2016, 45% vào năm 2017 và 49% vào năm 2018) và quán bar không khói thuốc (34% vào năm 2016, 35% vào năm 2016 2017 và 40% trong năm 2018). Cũng từ tác động của các chiến dịch truyền thông liên tiếp của Quỹ, cũng đã  tạo ra sự ủng hộ của nhân dân đối với việc thực hiện các chiến dịch giáo dục công đồng về tác động của thuốc lá đối với sức khỏe từ, với tỉ lệ tăng từ 50% năm 2016 lên 61% vào năm 2017 lên 70% vào năm 2018.
Minh Nguyệt

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở Báo Thế thao Việt Nam

ttvn

Giấy phép báo điện tử Thể thao Việt Nam số 359/GP - BTTTT
Top