Thể thao

10:35 08/04/2019
Hơn 70 năm qua, Đảng, Nhà nước ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến công tác thể dục thể thao (TDTT), coi phát triển TDTT cho mọi người là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, thể lực con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện lời kêu gọi đồng bào tập thể dục của Bác, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trong những năm gần đây ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT cho mọi người thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 và Chương trình sức khỏe Việt Nam.
 
Theo đó, Tổng cục TDTT phối  hợp với Bộ GD-ĐT xây dựng và phổ biến cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên các bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, các bài võ cổ truyền, các môn thể thao trong trường học; phối hợp với Trung ương Hội Nông dân phát triển phong trào TDTT cơ sở theo Chương trình nông thôn mới; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát triển phong trào TDTT trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phối hợp với Hội người cao tuổi xây dựng các câu lạc bộ dưỡng sinh, đẩy mạnh phong trào luyện tập TDTT nâng cao tuổi thọ cho người cao tuổi; xây dựng các bài tập thể dục nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh,.... 
 
Đến năm 2018, 63/63 tỉnh/thành đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với triển khai Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và kêu gọi mỗi người dân tự giác tập luyện thể dục và chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe. Nhờ vậy, số người thường xuyên tập luyện TDTT đến nay đạt 32,35% dân số; Số gia đình thể thao đạt 23,41%; Số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất chính khóa đạt 100%; Số trường thường xuyên hoạt động thể thao ngoại khóa đạt 75%; Số học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể là 75%; Tỉ lệ cán bộ, chiến sỹ ngành quân đội, công an rèn luyện thể lực đạt trên 95%. Đại hội TDTT các cấp năm 2017 – 2018 đã có: 11.114/11.162 cấp xã; 710/713 cấp huyện và 63/63 tỉnh/thành tổ chức Đại hội TDTT. Phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ là nền tảng góp phần đưa thành tích của thể thao Việt Nam trong những năm gần đây tại các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới được nâng lên rõ rệt.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào TDTT còn phát triển chưa đều nhất là ở vùng sâu vùng xa như: miền núi, hải đảo; Các khu công nghiệp; Hoạt động thể thao trường học còn hạn chế, không ít thanh thiếu nhi lười vận động, chưa có thói quen luyện tập TDTT… Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác TDTT còn chậm và chưa hiệu quả. Vì vậy, nhận thức của một bộ phận người dân về vai trò, tác dụng của việc rèn luyện TDTT đối với sức khỏe thể chất và tinh thần còn hạn chế; một số Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa quan tâm đầu tư đúng mức các nguồn lực cho phát triển TDTT…
Để khắc phục những tồn tại, khó khăn, đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT cho mọi người đến năm 2020, ngành VH,TT&DL cần tập trung thực hiện những những nhiệm vụ, giải pháp sau đây:
 
+ Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về  TDTT đến năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, dành kinh phí và quỹ đất cho công tác TDTT; triển khai thực hiện tốt Chương trình sức khỏe Việt Nam và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030.
 
+ Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” qua đó để tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống nhằm kêu gọi mọi người tích cực luyện tập TDTT, đồng thời mỗi người có trách nhiệm là hạt nhân vận động gia đình, người thân, bạn bè lựa chọn cho mình một hình thức tập luyện TDTT phù hợp với điều kiện sức khỏe để tập luyện hằng ngày. 
 
  + Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đẩy mạnh công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động TDTT trong khối nông dân, công nhân viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, người khuyết tật. Phấn đấu đến năm 2020: số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 35%; số gia đình luyện tập TDTT đạt 25%, số trường học thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất theo quy định đạt 100%; có 60% số trường có câu lạc bộ TDTT và thường xuyên tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa cho học sinh; 90% học sinh phổ thông được đánh giá và phân loại thể lực, 85% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; có 40% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 100% cán bộ, chiến sỹ tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; 97% cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định.
 
+  Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Phấn đấu 100% tỉnh/thành có quy hoạch phát triển TDTT; 75% xã, phường, thị trấn có trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; 65% trở lên các thôn, bản có nhà văn hóa, khu thể thao thôn; Các địa phương triển khai các hoạt động TDTT đều khắp giữa các vùng thành thị, nông thôn, vùng miền núi, biên giới, hải đảo; chú trọng ưu tiên đầu tư các nguồn lực phát triển TDTT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, bảo tồn, phát triển môn Võ cổ truyền, các môn thể thao dân tộc và đẩy mạnh triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước. 
 
+ Xây dựng, hướng dẫn bài tập thể dục cho mọi đối tượng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động TDTT, hội thi, giải thi đấu thể thao hàng năm gắn với các hoạt động  kỷ niệm, lễ hội truyền thống, sự kiện chính trị của các đơn vị, địa phương và khuyến khích mọi đối tượng nhân dân tích cực tập luyện và thi đấu.
 
  + Thực hiện tốt công tác xã hội hóa TDTT, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho phát triển TDTT; Phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam, các liên đoàn, hiệp hội thể thao để vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phát triển phong trào TDTT cho mọi người, phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao giải trí và thể thao cho người khuyết tật; Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ TDTT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển ngành TDTT trong giai đoạn hiện nay. Phấn đấu đến năm 2020 có 15.000 công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TDTT cơ sở.
 
+ Tăng cường hợp tác quốc tế về TDTT cho mọi người nhằm tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ mọi mặt cho phát triển sự nghiệp TDTT nước ta; đồng thời để tiếp cận những nền TDTT tiên tiến, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
+ Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TDTT; thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến về TDTT nhằm khích lệ, động viên toàn xã hội đóng góp phát triển phong trào TDTT cho mọi người.
 
Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Anh- Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng  
 
 

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin tòa soạn Báo điện tử Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông
- Điện thoại: 024.3823.0039. Hotline: 0912391270
- Email:toasoan@thethaovietnam.vn

ttvn

Cơ quan Chủ quản

- Báo Thể thao Việt Nam, 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
- Quyền Tổng Biên Tập: Lê Thanh Tùng; Chủ biên: Phạm Tuấn
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/2013

Top