Nhân vật và sự kiện

11:21 20/04/2016
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ vì sự phát triển thành công của chính doanh nghiệp mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập có hiệu quả vào cộng đồng quốc tế.
Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, vừa qua, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nhân Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam trong kinh doanh”.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong tiến trinh hội nhập quốc tế: gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, triển khai một loạt khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Chiến lược Kinh tế xuyên Thái Binh Dương (TPP). Doanh nghiêp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội cũng như những thách thức to lớn, đòi hòi phải nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ bằng năng suất, chất lượng, hiệu quả mà còn bằng uy tín, thương hiệu và văn hóa của doanh nghiệp. Quan niệm chung trên thế giới cho rằng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong môi trường hội nhập quốc tế hiện nay chính là cạnh tranh về văn hóa.

Tại Tọa đàm, các đại biểu cho rằng, để trụ vững trong cạnh tranh và hội nhập quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng cho mình những giá trị văn hóa cốt lõi mang bản sắc dân tộc độc đáo. Tuy nhiên, văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phải là một bộ phận cấu thành và dựa trên nền tảng của văn hóa dân tộc vốn được hun đức quan hàng nghìn năm lịch sử với những nét đặc trưng mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa VIII đã chỉ rõ là: tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và tự cường dân tộc; tinh thần đoàn kết dân tộc, tính cộng đồng (gắn kết cá nhângia đình-làng xã-tổ quốc); lòng nhân ái, sự khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản di trong lối sống. Để đáp ứng những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam còn phải biết hấp thu những tinh hoa của văn háo kinh doanh quốc tế để làm phong phú hơn, hiện đại hơn cho văn hóa của mình. Thực tế đã cho thấy, việc duy trì những quan niệm bảo thủ, lỗi thời hay bóp méo những giá trị văn hóa dân tộc cũng như sự lai căng, du nhập không chọn lọc những tư tưởng, tập quán ngoại lai đều dẫn đến những hậu quả tai hại. Kinh nghiệm thành công của các nền kinh tế lớn và phát triển nhanh hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... và các tập đoàn đa quốc gia, xuyên quốc gia của họ chính là do họ đã biết kết hợp thành công tinh thần kinh doanh và những giá trị văn hóa dân tộc cốt lõi của họ với tinh hoa văn hóa của thế giới.

Lòng yêu nước và tự cường dân tộc đang kết tinh, nhân lên sức mạnh trong hàng ngàn doanh nghiệp trong phong trào khởi nghiệp sôi động của thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam. Lòng nhân ái, sự khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý đang trở thành những nét đẹp văn hóa; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản di trong lối sống đang trở thành nền nếp, tập tục của rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Quá trình cọ xát với thị trường quốc tế đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam, giúp các doanh nhân Việt Nam xích lại gần nhau, khiến họ kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận mà còn để tôn vinh Việt Nam trên thị trường quốc tế...

Để phát huy tốt hơn nữa các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam trong kinh tế, kinh doanh, các đại biểu cũng cho rằng, cần đẩy mạnh giáo dục về các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam với các nội dung và hình thức phù hợp; kết hợp hài hòa và hiệu quả giữa việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc với tiếp thu các giá trị khoa học, tiến bộ, nhân văn, hợp lý của thời đại thông qua giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế; tăng cường hơn nữa vai trò của pháp luật trong quản lý các hoạt động kinh doanh; củng cố và xây dựng các chuẩn mực mới về văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.
LV

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top