Diễn đàn Văn Hóa

09:24 04/01/2016
Lễ hội dân gian là di sản văn hoá quý giá của dân tộc, là nơi sinh hoạt, sáng tạo và hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Để đảm bảo môi trường lễ hội văn minh, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, năm 2016, Bộ VH,TT&DL đưa ra nhiều giải pháp nhằm giảm những hiện tượng phản cảm tại lễ hội.
Chùm ảnh minh họa
Tại Hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 diễn ra mới đây, Bộ VH,TT&DL đã có những chỉ đạo cụ thể trong việc tăng cường vai trò quản lý của các cấp, rà soát hệ thống lễ hội, tổ chức lễ hội đảm bảo lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, đặc biệt chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, loại bỏ những yếu tố lạc hậu không còn phù hợp.

Nhiều chuyển biến tích cực

Báo cáo tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian năm 2015 cho thấy: Năm 2015, nội dung lễ hỗi diễn ra tại các địa phương phù hợp với truyền thống văn hóa, từ lễ hội quy mô lớn đến lễ hội quy mô nhỏ trong phạm vi làng, xã; phần lễ được tổ chức trang trọng, linh thiêng và thành kính, phần hội phong phú, hấp dẫn, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp theo hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm; Gắn kết các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống với quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, truyền thống văn hóa lâu đời, tốt đẹp, độc đáo của dân tộc, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tâm thức hướng về cội nguồn của cộng đồng. Các sinh hoạt lễ hội truyền thống đáp ứng nhu cầu tâm linh và giải trí của nhân dân, góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo sự gắn kết trong cộng đồng.

Công tác tuyên truyền được các Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội quan tâm, chú trọng, nội dung tuyên truyền phòng phú.

Đặc biệt, năm 2015, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và hoạt động hinh doanh hàng hóa dịch vụ đã được cải thiện. Hoạt động lễ hội diễn ra trong năm 2015 hầu hết không còn trường hợp đổi tiền lẻ công khai; không xảy ra trường hợp tai nạn, cháy nổ; tình trạng nâng giá, ép giá, tệ nạn cờ bạc, hoạt động mê tín dị đoan, mất vệ sinh, ăn xin, ăn mày... đã giảm nhiều so với mùa lễ hội trước. Việc quản lý thu, chi tiền công đức trong tổ chức hoạt động lễ hội công khai, minh bạch; bố trí, sắp xếp hệ thống hòm công đức, nơi đặt tiền lễ, tiền dầu nhanh trong di tích theo quy định, đồng thời bố trí lực lượng thu gom tiền lễ, tiền giọt dầu kịp thời...

Công tác thanh kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội được Bộ VH,TT&DL, Sở VH,TT&DL, Sở VH-TT các tỉnh/thành quan tâm và tăng cường... Năm 2015, việc triển khai thực hiện Tiêu chí, thang điểm đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian đã cho thấy về cơ bản các tỉnh/thành đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc áp dụng tiêu chí, thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian do Bộ VH,TT&DL ban hành.

Nhìn chung, công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015 đã có những chuyển biến tích cực hơn hẳn năm 2014 và những năm trước đây. Các đơn vị, địa phương khi tổ chức lễ hội đều xây dựng kế hoạch, kinh phí tổ chức lễ hội chủ yếu được huy động từ nguồn xã hội hóa. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015 được tổ chức đúng quy định pháp luật, phát huy được vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo của nhân dân, những khó khăn, yếu kém trong quản lý và tổ chức lễ hội những năm trước được khắc phục, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng lành mạnh của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả rất đáng ghi nhận vẫn còn những hạn chế trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong năm 2015. Vẫn còn biểu hiện thương mại hóa lễ hội, lợi dụng lễ hội để trục lợi, bán vé vào lễ hội, vi phạm quy chế tổ chức, làm giảm giá trị của lễ hội; Một số lễ hội còn duy trì tập tục chứa đựng những yếu tố phản cảm, gây bức xúc dư luận; Vẫn còn hiện tượng đốt nhiều vàng, mã không đúng nơi quy định ở một số di tích gây tốn kém, lãng phí, nguy cơ cháy, nổ cao; Một số lễ hội có biểu hiện bạo lực, tranh cướp, chen lấn, xô đẩy, tranh giành khách làm mất trật tự an ninh...

Một số di tích, lễ hội vẫn còn tình trạng lén lút đổi tiền hưởng chênh lệch giá, vi phạm quy định về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Vệ sinh môi trường một số nơi chưa làm tốt, việc thu gom rác thải chưa kịp thời, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn còn diễn ra trong lễ hội.

Năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tiếp tục triển khai Nghị quyết số 33- NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường, xã hội thông qua các hoạt động văn hóa, lễ hội. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Phát huy kết quả đạt được trong năm 2015 và những bài học kinh nghiệm, yêu cầu các địa phương tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, thiết thực, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Năm 2016, sẽ tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội, giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội; Thực hiện kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, tuyên truyền mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình...; Thực hiện quy hoạch khu dịch vụ đảm bảo thuận tiện, không gây cản trở, ùn tắc giao thông; niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách...; Có phương án đặt và quản lý tiền công đức hợp lý, thuận tiện cho người dân; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích; Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...

Nghiên cứu đầy đủ, kỹ lưỡng khi tổ chức lễ hội

Bộ VH,TT&DL cũng yêu cầu Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội phải đảm bảo tổ chức lễ hội đúng quy định, không thương mại hóa lễ hội; Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc cung cấp thông tin nhanh, chính xác; Các địa phương khi tổ chức lễ hội phải nghiên cứu đầy đủ, kỹ lưỡng, có giải pháp điều chỉnh phù hợp những hiện tượng có tính phản cảm như: "cướp lộc", "cướp phết", "đập đầu trâu", "chém lợn" và các biểu hiện phản cảm khác trong lễ hội nhu thời gian vừa qua.

Cùng với những nỗ lực thời gian qua, Bộ VH,TT&DL cũng đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức lễ hội nhằm tăng cường hiệu quả chấn chỉnh, đưa lễ hội đi vào nề nếp. Thông tư gồm 3 chương 16 điều quy định chi tiết một số điều về tổ chức lễ hội nêu những quy định cụ thể về cấp giấy phép tổ chức lễ hội; BTC lễ hội, chế độ báo cáo tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, tổ chức hoạt động dịch vụ trong khu vực lễ hội, quản lý thu chi tiền công đức, tài trợ, tuyên truyền trong lễ hội, đảm bảo vệ sinh môi trường an ninh trật tự phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong lễ hội. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của đơn vị thuộc Bộ, trách nhiệm của UBND tỉnh thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tổ chức lễ hội. Thông tư có hiệu lực từ 5-2- 2016.
PHƯƠNG THẢO

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Thông tin tòa soạn Báo điện tử Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông
- Điện thoại: 024.3823.0039. Hotline: 0912391270
- Email:toasoan@thethaovietnam.vn

ttvn

Cơ quan Chủ quản

- Báo Thể thao Việt Nam, 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
- Quyền Tổng Biên Tập: Lê Thanh Tùng; Chủ biên: Phạm Tuấn
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/2013

Top