Chuyện thể thao

15:18 11/10/2018
Với Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng là một nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để Đảng hoàn thành vai trò chiến sĩ tiên phong trước giai cấp, dân tộc, nhân dân. Theo Người, xây dựng Đảng là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Khi cách mạng gặp khó khăn, xây dựng  Đảng để  cán  bộ, đảng viên củng cố lập trường, quan điểm, bình tĩnh, sáng suốt, không bi quan, nao núng, bị động. Khi cách mạng trên đà thắng lợi cũng cần phải tiếp tục xây dựng Đảng để xây dựng những quan điểm, tư tưởng cách mạng, khoa học tiến bộ, ngăn ngừa bệnh chủ quan, tự mãn, lạc quan tếu và bệnh "kiêu ngạo cộng sản". Theo Người, Đảng muốn mạnh, trước hết phải có mạng lưới chi bộ vững mạnh. Bởi, chi bộ là hạt nhân nòng cốt, là nền tảng của tổ chức Đảng cơ sở, cho nên phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, mà trọng tâm là công tác xây dựng chi bộ.
 
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng, trong 15 năm xây dựng và phát triển, Chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT luôn xác định công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là then chốt trong việc ổn định và phát triển của Trung tâm. Từ lúc đầu thành lập, chi bộ chỉ có 04 đồng chí, tính đến nay sau hơn 10 năm thành lập, chi bộ đã có 19 đảng viên chiếm tỷ lệ 63% tổng số (30) viên chức của Trung tâm. Hằng năm, chi bộ đều hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển, kết nạp đảng viên để đủ sức lãnh đạo mọi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Trung tâm.
Van dung tu tuong Ho Chi Minh trong viec xay dung Dang o chi bo Trung tam thong tin TDTT hinh anh
Ban chấp hành Chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT nhiệm kỳ 2015 - 2017 ra mắt
Vận dụng tư tưởng cốt lõi này của Người trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, Chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT đã tích cực đôn đốc các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc tham gia các buổi quán triệt các Nghị quyết của Đảng. Cùng với đó, tăng cường việc nâng cao, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho các cán bộ, đảng viên. Hiện nay, chi bộ đã có 03 đồng chí tốt nghiệp trình độ Cao cấp Lý luận chính trị; 11 đồng chí tốt nghiệp trình độ Trung cấp Lý luận chính trị; tới đây sẽ tiếp tục cử 02 đồng chí theo học lớp Trung cấp cấp Lý luận chính trị. Đây chính là lực lượng nòng cốt góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đồng thời, ở mỗi kỳ Đại hội, cấp ủy chi bộ cũng đã xây dựng chương trình hành động toàn khóa, xác định rõ đường lối chiến lược và sách lược của chi bộ trong mỗi nhiệm kỳ, gắn với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Trung tâm.
 
Trong sinh hoạt đảng, các đảng viên trong Chi bộ đã tự giác, nghiêm túc tham gia các buổi học tập chính trị do đảng uỷ cấp trên tổ chức. Tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cấp uỷ đã có nhiều cố gắng trong việc thông tin về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các vấn đề thời sự, các chính sách mới của Đảng, Nhà nước và các chủ trương, chính sách của ngành. Bên cạnh đó, những ý kiến phản ảnh, nguyện vọng, tâm tư tình cảm của các đảng viên, quần chúng trong đơn vị đều được đưa ra thảo luận tại các cuộc họp Chi bộ, các buổi sinh hoạt chuyên đề cũng như các cuộc giao ban hàng tuần của lãnh đạo Trung tâm. Nhờ vậy mà những vấn đề khúc mắc về mặt tư tưởng đều được giải quyết kịp thời. Cấp uỷ và tập thể lãnh đạo cũng thường xuyên thông báo về các chủ trương của ngành, sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao về những nhiệm vụ chính trị của ngành.

Bên cạnh đó, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt những năm qua, Chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT luôn đẩy mạnh về công tác đào tạo cán bộ. Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài. Hồ Chí Minh nhận thức rất rõ vị trí, vai trò của người cán bộ trong sự nghiệp cách mạng. Theo Người: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt ra chính sách đúng. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Theo Người, “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Đặc biệt, Người chỉ rõ, mỗi đảng viên cần phải tự rèn luyện, trau đồi tư tưởng chính trị, đạo đức cho bản thân, nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, tự nêu gương người tốt, việc tốt để hướng dẫn mọi người cùng hành động, cùng noi theo. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng học tập văn hoá, khoa học - kỹ thuật, vừa nâng cao trình độ lý luận chính trị, vừa phải nâng cao trình độ chuyên môn, để có thể đạt hiệu quả cao trong công tác.
Van dung tu tuong Ho Chi Minh trong viec xay dung Dang o chi bo Trung tam thong tin TDTT hinh anh 2
Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ, Trung tâm Thông tin đã nhận nhiều giải thưởng cao quý
Vận dụng tư tưởng khoa học cốt lõi này của Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT đã phối hợp với Ban lãnh đạo Trung tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đảng viên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, các khóa đào tạo nâng cao trình độ. Hiện nay Trung tâm đã có 01 cán bộ đảng viên tốt nghiệp Tiến sĩ; 02 đồng chí đảng viên đang đi học Tiến sĩ; 06 cán bộ đảng viên đã tốt nghiệp Thạc sĩ và xây dựng kế hoạch phấn đấu đến năm 2020, ít nhất có 8 đồng chí đạt trình độ này. Đồng thời chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, yêu cầu các đảng viên trong chi bộ xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kế hoạch đã xây dựng, cán bộ, đảng viên phải kiểm điểm, báo cáo trước chi bộ về kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch cá nhân; chi bộ tham gia, góp ý để đảng viên tiếp tục thực hiện kế hoạch tốt hơn trong các tháng tiếp theo và coi đây chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại đảng viên. Qua triển khai, thực hiện kế hoạch này, chi bộ còn lựa chọn, nêu gương những người tốt, việc tốt, làm tấm gương sáng cho các đảng viên trong chi bộ noi theo. Công tác phát triển đảng của Chi bộ Trung tâm được quan tâm, chỉ tính riêng trong trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ đã phát triển được thêm 03 đảng viên mới, hoàn tất thủ tục cấp thẻ đảng cho 03 Đảng viên; cử 05 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy Bộ tổ chức.
 
Có thể nói, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là phương diện cơ bản có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau và đều nhằm chung mục đích làm cho "Đảng ta là đạo đức, là văn minh", xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Vận dụng sáng tạo những tư tưởng này vào công tác xây dựng Đảng tại chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT, chắc chắn chi bộ sẽ tiếp tục vững mạnh, đủ sức lãnh đạo Trung tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Tuy nhiên, điều cốt yếu, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần những tư tưởng cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng của Bác và tích cực, tự giác, tiên phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Vân Anh (Trung tâm Thông tin TDTT)

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top