Chuyện thể thao

10:12 10/10/2018
Có thể khẳng định rằng nhà báo Việt Nam luôn thấm nhuần, nhận thức sâu sắc về Đảng và công tác xây dựng trong hoạt động tác nghiệp của mình trên mỗi lĩnh vực mà nhà báo đó đang đảm trách tại mỗi cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước. Trong đó, nhà báo Thể thao là một trong những điển hình tiêu biểu về công tác này.
 
Đảng và công tác xây dựng Đảng luôn nằm trong ý thức của nhà báo thể thao...
 
Cũng như các nhà báo ở nhiều lĩnh vực khác trong xã hội, nhà báo thể thao – họ chuyên đảm nhận các chuyên mục thể thao trong nước và quốc tế tại mỗi cơ quan báo chí luôn có lòng trung thành, thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lê Nin, các tư tưởng chính sách của Đảng và Nhà nước để xây dựng, bảo vệ đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhà báo thể thao từ việc thấm nhuần, nhận thức sâu sắc về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong các hoạt động tác nghiệp đã góp phần làm lành mạnh hóa đời sống hóa tinh thần của xã hội mà còn tham gia vào việc tìm tòi, phát hiện những con đường, phương pháp hợp lý nhằm giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn của toàn ngành Thể thao nước nhà.
Nha bao the thao tham nhuan, nhan thuc sau sac ve Dang va cong tac xay dung Dang trong hoat dong tac nghiep hinh anh
Nhà báo Thể thao Việt Nam đang là một lực lượng đông đảo trong hoạt động Báo chí
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm cho báo chí và các nhà báo. Trước sau Người luôn coi việc làm báo là công tác cách mạng, để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Vì vậy, bên cạnh các tác phẩm báo chí xuất sắc của Người, Người còn để lại cho chúng ta một di sản tư tưởng đặc biệt có giá trị, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng. Đó là tư tưởng, lý luận và kinh nghiệm thực tiễn rất phong phú, sâu sắc, toàn diện, độc đáo và sáng tạo về những vấn đề cơ bản của báo chí cách mạng. Bao gồm các quan điểm về vai trò, chức năng và tính chất của báo chí cách mạng, về vai trò, nghĩa vụ, đạo đức, phong cách của người làm báo, về nghệ thuật để làm nên một tác phẩm báo chí và tờ báo có giá trị. Trong hệ thống các quan điểm tư tưởng về báo chí của Hồ Chí Minh, điểm độc đáo và sáng tạo nổi bật là Người đã chỉ rõ những vấn đề thuộc về bản chất cách mạng và tiến bộ của báo chí và một mẫu mực về đạo đức người làm báo.
 
Mỗi tác phẩm của các nhà báo thể thao được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đều mang lại những hiệu ứng nhất định đối với ngành Thể thao Việt Nam và người hâm mộ cả nước. Chất lượng và hiệu quả của mỗi bài báo góp phần đắc lực vào việc giải quyết các nhiệm vụ xây dựng và phát triển thể thao nước nhà vươn tầm châu lục, thế giới. Mỗi tác phẩm báo chí về lĩnh vực thể thao được viết dưới nhiều góc độ đa chiều, thẳng thắn chỉ ra những mặt tích cực và tiêu cực, ca ngợi hay phê phán đấu tranh thì cũng luôn hướng đến sự phát triển của Thể thao nước nhà.  
 
Nhà báo thể thao ở bất kỳ hoàn cảnh, môi trường, điều kiện nào cũng luôn ý thức rằng phải “Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chính vì vậy, nhà báo thể thao luôn gắn bó và là người hướng dẫn tin cậy của người hâm mộ thể thao nước nhà nói chung và đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao nước nhà nói riêng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn.
 
Nhà báo thể thao không chỉ phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, tích cực trong việc truyền bá mà còn góp phần làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Ninh, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng luôn giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Cùng với đó, nhà báo thể thao luôn tích cực tham gia vào việc đấu tranh làm trong sạch đội ngũ của Đảng; đấu tranh chống biểu hiện tham ô, quan liêu, nhiễu nhũng... trong Đảng; phê phán, uấn nắn các nhận thức lệch lạc, tiêu cực trong nội bộ Đảng làm cho Đảng ngày càng trogn sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ.
 
Bên cạnh đó, nhà báo thể thao luôn tích cực đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch bên ngoài và các phần tử chống đối bên trong Đảng.
 
...  cũng như trong thực tiễn hoạt động tác nghiệp
 
Thực tiễn cho thấy, nhà báo thể thao khi tiếp xúc, thu thập, xử lý, kiểm định thông tin hay xuất hiện trước công chúng luôn thể hiện thái độ lịch sự, chủ động, kiên trì và thận trọng trong trước các thông tin mà công chúng, người trong cuộc (người làm công tác quản lý ngành Thể dục Thể thao, người hâm mộ, huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia...) cung cấp. Vì vậy, nhà báo thể thao luôn xem xét, phân tích đầy đủ các khía cạnh, suy xét nghiêm túc trọn vẹn mọi mặt để cung cấp thông tin tốt nhất cho công chúng. Tuy nhiên, trong từng trường hợp, hoàn cảnh, các nhà báo thể thao lựa chọn cách ứng xử mềm mỏng, cân nhắc, lựa chọn lợi, hại, thiệt, hơn khi đưa tin.
 
Ở bất kỳ thời điểm và hoàn cảnh, môi trường nào nhà báo Thể thao luôn nắm chắc các chủ trưởng, chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước để áp dụng vào các việc làm thực tiễn trong hoạt động Thể thao. Cụ thể, ngoài việc thấm nhuần, ý thức sâu sắc và Đảng và công tác phát triển Đảng, thì nhà báo thể thao là người nắm rõ và hiểu biết chuẩn xác nhất về các văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thể dục Thể thao.
 
Đặc biệt, khi một sự kiện thể thao trong nước và quốc tế diễn ra, các nhà báo thể thao nhanh nhạy, có mặt kịp thời phản ánh, thu thập, đăng tải thông tin tới độc giả dưới nhiều hình thức báo ảnh, báo giấy, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...Tuyên truyền và quảng bá về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam cũng như giới thiệu về những môn thể thao dân tộc, thế mạnh, thành tích nổi bật của Thể thao Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế cũng như với các đồng nghiệp (nhà báo nước ngoài) quốc tế.
 
Bên cạnh đó, khi tiếp cận với những thông tin tiêu cực liên quan đến sự phát triển của Thể thao nước nhà, các nhà báo thể thao sẵn sàng cân nhắc đến tính hợp pháp và chuẩn mực đạo đức của nhà báo cũng như sự tác động tới ngành Thể thao nước nhà. Không phải vì muốn có được thông tin mà nhà báo thể thao không cần tuân thủ các quyền và những lợi ích hợp pháp của những người trở thành đối tượng bị quan sát, thu thập thông tin.
 
Trên thực tế, không ít trường hợp các nguồn tin cung cấp (cá nhân, tổ chức, nhóm người) đưa ra các yêu cầu, điều kiện trước khi cung cấp thông tin cho các nhà báo thể thao. Đơn cử như việc không được công bố thông tin họ cung cấp, không nêu xuất xứ, không nêu tên nguồn tin, không công bố một phần nào đó của câu chuyện hoặc công bố dưới hình thức này hay hình thức khác... Song với đạo đức nghề nghiệp, cũng như sự thấm nhuần tư tưởng của Đảng đối báo chí, các nhà báo thể thao đã rất cân nhắc mức độ thiệt, hơn đối với nguồn tin để quyết định không đăng tải hay đăng tải tác phẩm báo chí của mình tới công chúng.
 
Chúng ta có thể vui mừng khẳng định: cho đến nay, các nhà báo thể thao chưa từng vì thiếu trách nhiệm hoặc quyền lợi cá nhân mà gây nên bê bối lớn, làm thiệt hại đến lợi ích đất nước nói chung và ngành thể thao nước nhà nói riêng. Họ luôn là lực lượng đi đầu trong cuộc đấu tranh chống lại những bất cập, yếu kém và tiêu cực của ngành thể thao. Một thực tế hết sức sống động là trong thời gian qua, hầu hết những mặt còn hạn chế, tiêu cực trong thể thao được phát hiện và xử lý kịp thời đều có công lớn của các nhà báo thể thao.
 
Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có những bài báo của một số nhà báo thể thao đã không có cái nhìn chuẩn xác, thiếu sự hiểu biết về chuyên môn (thể thao), vội vàng phán xét, nhận định hay chạy theo các tin nóng, hót để viết lên những tác phẩm báo chí gây ảnh hướng tới uy tín của ngành Thể thao nước nhà. Chính những tác phẩm kém chất lượng đó, đã ít nhiều gây ảnh hưởng tới tâm lý của các vận động viên, huấn luyện viên đỉnh cao hay các hoạt động thể dục thể thao quần chúng bị hạn chế.
 
Như vậy có thể thấy nhà báo nói chung và nhà báo thể thao nói riêng dù ở bất kể thời đại nào, giai cấp nào cũng luôn phải thấm nhuần nhận thức sâu sắc về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong hoạt động tác nghiệp. Bản chất của nền báo chí Việt Nam là nền báo chí tiến bộ, phấn đấu vì sự phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một bảo đảm chắc chắn cho nền báo chí đó phát triển và thực hiện sứ mệnh cao cả của mình và nhà báo thể thao đóng góp một phần không nhỏ vào thực hiện các mục tiêu đó.
 
Nguyệt Hương 

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top